Ruimtes beheren

Op themaniveau kun je voor jouw website de ruimtes bepalen. Ruimtes zijn zeer bepalend voor de wijze waarop een website wordt weergegeven en hoe leesbaar deze is. Op verschillende niveaus kun je de ruimtes instellen.

·       Blokruimtes (de ruimte onder en boven de content van een blok)

·       Containerbreedte (de breedte van de container waarbinnen alle content van de website staat)

·       Kolomruimtes (de witruimte tussen de kolommen van een blok)

·       Cardruimtes (de witruimte binnen cards rondom de content)

·       Elementruimtes (de witruimte tussen koppen, tekst, buttons en afbeeldingen)

 

Blokruimtes (vlakken met groene stippelrand)
Dit zijn de ruimtes boven en onder de content van een blok. De kolomruimtes zoals hieronder getoond vallen hier binnen.

Containerbreedte (vlak met groene stippelrand)
De containerbreedte is de breedte van het contentgedeelte van een site. Links en rechts van deze ruimte zal met name bij bredere devices "loze" ruimte zijn. De containerbreedte zorgt ervoor dat op zeer brede devices de content niet dusdanig wordt uitgerekt in de breedte dat deze niet meer goed leesbaar is.

Kolomruimtes (vlakken met groene stippelrand)
De ruimte links en rechts in het blok zijn 50% van de ruimte tussen de kolommen. Dit is uitgevoerd conform de specificaties van het 12-koloms responsive grid.

Cardruimtes (vlakken met groene stippellijn)
Dit is de ruimte tussen de cards. Een card is een vlak dat duidelijk van de omgeving onderscheiden kan worden. Dit kan bijvoorbeeld door een achtergrondkleur of een rand.

Elementruimtes (vlakken met groene stippellijn) 

Dit is de ruimte tussen de verschillende elementen, verticaal. Bijvoorbeeld: de ruimte tussen de titel, subtitel, teksten en buttons.

Zo werkt het:

1.    Ga naar themabeheer (klik op het schilderspalet icoon links bovenaan de website)

2.    Klik in de functiebalk rechts op "ruimtes"

3.    Vul de gewenste ruimtes in