Video instellingen

Een video toevoegen in De SMART Webbuilder kan op 3 manieren:
 

·       Met Vimeo

·       Met Youtube

·       Als .mp4

Iedere optie hierboven kent zijn eigen mogelijkheden. Gebruikers met code toegang kunnen deze mogelijkheden benutten door in de code parameters toe te voegen aan de video. Hieronder wordt per opie uitgelegd wat de mogelijkheden zijn.

 

Parameters voor Youtube/Vimeo:
 
Voor onderstaande opties geldt:
 

1.    Deze mogelijkheden zijn voor video's toegevoegd vanaf Youtube/Vimeo.

2.    Voeg de video toe volgens de gebruikelijke stappen.

3.    Bewerk de code van het blok waar je de video hebt toegevoegd.

4.    Zoek de video-url op in de code, hier zul je parameters aan moeten toevoegen.

5.    Er zijn spaties verwerkt in de HTML-elementen in de  hierondergenoemde code-voorbeelden. Dit is enkel zodat de code tekstueel te zien is, deze spaties dien je niet te gebruiken in je code in De SMART Webbuilder.

Voorbeeld 1, de rode tekst is de video URL:
 

< iframe src="//player.vimeo.com/video/12345?api=1&wmode=transparent" allowfullscreen>< /iframe>

Voorbeeld 2, de rode teksten zijn de parameters:
 

< iframe src="//player.vimeo.com/video/12345?api=1&wmode=transparent" allowfullscreen>< /iframe>

Elke parameter wordt gescheiden door een &-teken, behalve de eerste parameter: Die wordt aan de URL gekoppeld door het ?-teken.
 

Autoplay:

·       Met Vimeo:
Voeg de volgende parameter toe aan de url die gebruikt is in het blok:
autoplay=1

·       Met Youtube:
Voeg de volgende parameter toe aan de url die gebruikt is in het blok:
autoplay=1


 Let op: Veel browsers blokkeren het automatisch afspelen van filmpjes met geluid. Zorg ervoor dat je filmpje muted afspeelt door de juiste parameters toe te voegen.

Mute:

·       Met Vimeo:
Voeg de volgende parameter toe aan de url die gebruikt is in het blok:
muted=1

·       Met Youtube:
Voeg de volgende parameter toe aan de url die gebruikt is in het blok:
mute=1

 

 
 

Voor een volledig overzicht van de beschikbare parameters kijk je op de parameter-pagina's van de desbetreffende dienst:
 

·       Youtube-parameters

·       Vimeo-parameters


Tip! Mocht bovestaande niet werken probeer dan deze code met de video_id van je eigen Youtube video en verwerk dit in deze url:

< iframe src="https://www.youtube.com/embed/02Fw8Gc8UiY?autoplay=1&loop=1&playlist=02Fw8Gc8UiYg&autohide=1&modestbranding=0&rel=0&showinfo=0&controls=0&disablekb=1
&enablejsapi=1&iv_load_policy=3&mute=1&origin=https%3A%2F%2Fdomeinnaam.nl&widgetid=1" style="visibility: visible;">< /iframe >

 Let op dat je als je de code gebruikt met iframe dat je dan de spaties weghaalt en dat de code begint met <iframe en afsluit met </iframe>

Attributen voor .mp4:

Voor onderstaande opties geldt:
 

1.    Deze mogelijkheden zijn voor video's toegevoegd als mp4.

2.    Voeg de video toe volgens de gebruikelijke stappen.

3.    Bewerk de code van het blok waar je de video hebt toegevoegd.

4.    Er zijn spaties verwerkt in de HTML-elementen in de  hierondergenoemde code-voorbeelden. Dit is enkel zodat de code tekstueel te zien is, deze spaties dien je niet te gebruiken in je code in De SMART Webbuilder.

Voorbeeld, hier zie je de HTML van een .mp4 video:
 

< video src="file:1533849" controls>

Het stukje controls is hierin een attribuut van het video HTML-element. Door hier verschillende attributen aan toe te voegen kun je het gedrag van de videospeler beïnvloeden.
 

De attributen worden, gescheiden door spaties, toegevoegd aan de HTML van de videospeler.
 

Voorbeeld:
 

< video src="file:1533849" controls muted autoplay>

Hieronder een overzicht van de beschikbare attributen. Voor een actueel overzicht kijk je op deze pagina.
 

 | Attribute | Value | Description
| autoplay | autoplay | Specifies that the video will start playing as soon as it is ready
| controls | controls | Specifies that video controls should be displayed (such as a play/pause button etc).
| height | pixels | Sets the height of the video player
| loop | loop | Specifies that the video will start over again, every time it is finished
| muted | muted | Specifies that the audio output of the video should be muted
| poster | URL | Specifies an image to be shown while the video is downloading, or until the user hits the play button
| preload | auto
metadata
none | Specifies if and how the author thinks the video should be loaded when the page loads
| src | URL | Specifies the URL of the video file
| width | pixels | Sets the width of the video player