Breadcrumb zonder icon, met tekstuele homelinkBreadcrumb

Om de bezoeker te helpen navigeren is het aan te raden een breadcrumb te plaatsen. Een breadcrumb, ook wel broodkruimelpad genoemd, geeft de bezoeker inzicht in de locatie van de huidige pagina binnen de website. De gehele bovenliggende structuur wordt getoond. De bezoeker kan vanuit de breadcrumb direct doorklikken naar de bovenliggende pagina's. De breadcrumb staat in de blokkencategorie navigatie.


Breadcrumb met home-icon

De home-icon kan vervangen worden door een eigen icoon of een van de standaard in de SMART W aanwezige iconen.

Breadcrumb zonder icon, met tekstuele homelink


Scheider

De pagina's welke in de breadcrumb getoond worden zijn gescheiden met een scheider-teken. Er kan worden gekozen worden uit scheiders voor, tussen en na de pagina's.